• Bosna i Hercegovina
  • Group

Rusija

Bonitetni izvještaji 

U bonitetnoj kući Bisnode, pored boniteta za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Poljsku, Njemačku, Austriju, Italiju, Švicarsku, Makedoniju, Madžarsku, Albaniju i Kosovo, nudimo i on-line bonitetne izvještaje za Rusiju. Na raspolaganju su na zajedničkom portalu, povezani preko naprednog pretraživača.

Na raspolaganju vam je baza više od 9 miliona preduzeća. U njoj pretražujete besplatno. Isto tako su besplatni osnovni kontaktni podaci ruskih preduzeća. Naručivanje je moguće godišnjoj pretplati na on-line portal. Uz godišnju pretplatu u iznosu 50 € + PDV omogućavamo jednostavno naručivanje bonitetnih izvještaja.

Cijena za pojedinačni izvještaj je 40 € + PDV (normalna cijena, bez pretplate je 80 € + PDV).

Izvještaj je na raspolaganju na engleskom jeziku.

*Plaćanje se vrši u u protuvrijednosti konvertibilnih maraka po srednjem kursu CBBH na dan uplate.


Naručite ovdje

On-line izvještaj vam je nakon narudžbe dostupan za nekoliko minuta i obično sadrži:

  • rejting kreditnog rizika,
  • registarske i tržne informacije o preduzeću,
  • financijske podatke,
  • menadžere po pozicijama,
  • vlasničku strukturu,
  • podružnice,
  • tužbe,
  • službene objave.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate putem e-maila na info.ba@bisnode.com.