• Bosna i Hercegovina
  • Group

Crna Gora

Boniteti.mn je kolekcija on-line poslovnih informacija neophodnih za donošenje svakodnevnih poslovnih odluka. Najopširnija baza podataka Boniteti.mn omogućava Vam da jednim klikom dobijete uvid u poslovanje za više od 68.000 crnogorskih firmi.

CJENOVNIK I PAKETI

FUNKCIONALNOSTI
KRATKI OPIS
OSNOVNI PAKET
POSLOVNI
OSOBE
Osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim preduzećima.

REGISTRACIJSKI PODACI
Status, djelatnost, datum osnivanja, vlasništvo i pravni oblik

BLOKADE
Blokade transakcijskih računa


INSOLVENTNOST
Oznaka da li je preduzeće u stečaju, izbrisano ili u likvidaciji


FINANCIJSKI PODACI
Pregled finansijskih podataka i pokazatelja za posljednje 3 godine. Usporedba poslovanja s konkurentima i industrijom


FINANCIJSKA OCJENA
Financijska ocjena (A/E): predstavlja ocjenu poslovanja preduzeća te se izračunava jednom godišnje na temelju financijskih pokazatelja likvidnosti i uspješnosti.


CIJENA PAKETA

250 EUR godišnje + PDV
400 EUR godišnje + PDV