• Bosna i Hercegovina
  • Group

Bisnode analize

Osnova za donošenje mudrih poslovnih odluka, kako operativnih, tako i strateških, temelji se na kvalitetnoj analizi i poznavanju prilika na tržištu.

Koliko znate o kretanjima i stanju Vašeg sektora, a koliko dobro poznajete svoje konkurente?


Upoznajte svoju poslovnu okolinu!

Iako se temelje na bazi podataka sa više od 300 000 000 zapisa i historijskim podacima, Bisnode analize su lako razumljive i jednostavne.  

Ovisno o Vašim potrebama na raspolaganju su Vam:


Usporedna analiza konkurencije
Jedinstveni pregled poslovanja Vašeg preduzeća u uporedbi s poslovanjem konkurenata ili nekih drugih preduzeća s kojima se želite uporediti.
Analiza sektora
Dubinska analiza Vašeg sektora daje strukturirani pregled sektora s mikro i makro aspekta, rang listu najboljih te analizu pozicije Vašeg preduzeća