• Bosna i Hercegovina
  • Group

Šta je bonitetna izvrsnost?

Šta je bonitetna izvrsnost?

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost privrednih subjekata. Zasniva se na finansijskim izvještajima subjekta za posljednju poslovnu godinu i služi za prognozu sigurnosti poslovanja u narednih dvanaest mjeseci.

Poslovni subjekt može da ostvari bonitetnu izvrsnost  A, AA ILI AAA kao oznaku za:

  • A: poslovni subjekt spada u visoki razred bonitetne izvrsnosti u BiH;
  • AA: poslovni subjekt spada u viši razred bonitetne izvrsnosti u BiH;
  • AAA: poslovni subjekt spada u najviši razred bonitetne izvrsnosti u BiH;.


Poslovni subjekti s bonitetnom izvrsnošću posluju izvrsno i ispunjavaju kriterije za ostvarenje manje vjerovatnoće da će u narednih 12 mjeseci zabilježiti neki od sljedećih događaja:

  • stečaj, prinudno poravnanje ili likvidaciju
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra
  • blokadu žiro računa subjekta duže od 60 dana bez prekida, odnosno duže od 90 dana bez prekida.

                                               


METODOLOGIJA

Metodologija za definiranje bonitetne ocjene izvrsnosti zasniva se na razvijenim i provjerenim statističkim modelima.

Statistički modeli su sastavljeni na osnovu financijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata (zaduženost, likvidnost, uspješnost i efikasnost) kao i na osnovu negativnih događaja (stečaj, brisanje, blokada) u izabranom periodu.

Financijski pokazatelji, sa ciljem primjerenijeg poređenja ostvarenih vrijednosti među subjektima, normirani su u odnosu na veličinu sredstava ili cjelokupnih prihoda.

 

Kompanije koje zadovoljavaju kriterije i u provjeri su definirane kao izvrsne, mogu dobiti potvrdu bonitetne izvrsnosti u formi certifikata - međunarodno priznate oznake ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.