• Bosna i Hercegovina
  • Group

POZIV NA PRVU AD-HOC BIZ TIME RADIONICU

Bisnode BH u saradnji sa konsultantskom kućom CITT d.o.o. organizira Ad-hoc BIZ Time, interaktivne poslovne treninge, fokusirane na prijenos praktičnog znanja i iskustva stručnjaka iz oblasti poslovanja i poslovnih vještina.

Cilj treninga je optimiziranje efikasnosti poslovanja i ličnog razvoja u svim aspektima. Sve poslovne i društvene vještine na jednom mjestu - od rukovođenja, marketinga, prodaje, finansija, korporativnog upravljanja, do razvoja ličnih vještina liderstva i menadžmenta.

Učesnici će imati priliku da povežu svoja iskustva i kreativnost u aktivnom rješavanju poslovnih izazova u sklopu tri radionice, koje će pokriti praktične aspekte u okviru tema:


  • 1. Ad-hoc BIZ Time radionica dat će učesnicima uvid u moguće pristupe definiranja pristupa za uspješan završetak poslovne godine.
  • Radionica će dati poglede iz raznih uglova na: potencijali i rizici koji se kriju u postojećim kupcima; usmjerenje aktivnosti za realiziranje prodaje novim kupcima; definiranje konkurentnih prednosti; učinkovitosti aktivnosti financija; koncept trženja - poveznica marketinga i prodajnih aktivnosti u cilju najveće efikasnosti; argumenti za pregovore sa dobavljačima.

 

  • 2. Ad-hoc BIZ Time radionica daće učesnicima pristup kreiranju pozitivne i efikasne
  • interne komunikacije u organizaciji.
  • Svaka organizacija prati postavljene ciljeve i potrebno je na najbolji način uključiti sve zaposlene u slijedeće aktivnosti: način komunikacije, podjela zadataka, fokusi, izvještavanje, komuniciranje rezultata, komuniciranje strategije i formiranje tima.

 

  • 3. Ad-hoc BIZ Time radionica  daće učesnicima pristup kreiranju pozitivne i efikasne
  • eksterne komunikacije svake organizacije.
  • Svaka organizacija prati postavljene ciljeve i potrebno je da se predstavlja na najbolji način poslovnoj okolini, stoga su teme treće radionice: način komunikacije, fokusi, profesionalnost, poslovni bonton, marketing / PR/ korporativna kultura.

Svaku AD-hoc BIZ Time radionicu pratiće Follow up Ad-hoc BIZ Time klub, platforma za  druženje učesnika, gdje će u opuštenoj atmosferi, imati priliku da razmijene informacije usvojene na radionicama i iskustva sa njihovom praktičnom primjenom, predlože nove teme i nastave sa razvijanjem poslovnih veza stečenih na radionicama.

 

Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na Prvu Ad-Hoc BIZ Time radionicu 

koja će se održati u Sarajevu, 05. 10. 2017. u Hotelu Bosnia, Kulovića 9.

 

POZIVNICA

Prijave za radionicu najkasnije do 03. 10. 2017. na LINK ZA PRIJAVU

 ŠIRIMO ZNANJE I MREŽE!