• Bosna i Hercegovina
  • Group

Poziv kompanijama, institucijama i udruženjima za uključivanje u Konferenciju o bonitetnoj izvrsnosti kompanija u BiH

Konferencija će okupiti najkvalitetnije kompanije u BiH po svim mjerilima vrijednosti poslovanja, institucije i orgnizacije nadležne za ovu temu i svakako, pobuditi veliku pažnju medija, pa je ovo odlična prilika za isticanje pozitivnih priča o biznisu.

Pozivamo zainteresovane kompanije, institucije i udruženja 

da se uključe u Konferenciju o bonitetnoj izvrsnosti kompanija u BiH 

koju Bisnode organizuje 07. 12. 2016. u Hotelu Hills na Ilidži 

sa ciljem isticanja najzdravijeg dijela bh. privrede.


Konferencija će okupiti najkvalitetnije kompanije u BiH po svim mjerilima vrijednosti poslovanja, institucije i orgnizacije nadležne za ovu temu i svakako, pobuditi veliku pažnju medija, pa je ovo odlična prilika za isticanje pozitivnih priča o biznisu. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite i postanete dio grupe koju prepoznaju kao pouzdane, sigurne i poželjne partnere.

 

Cilj Bisnodea je približiti prije svega istaći kvalitetne bh. kompanije, čime otvaramo temu profesionalne procjene kvaliteta kompanija u smislu bonitetne ocjene, prema poslovnoj javnosti i nadležnim institucijama u BiH. Želja nam je istaći značaj korištenja kvalitetnih i validnih informacija dobijenih od priznatih izvora koje pomažu u donošenju mudrih poslovnih odluka i poteza koje vode ka uspjehu kompanije. 

 

Također ističemo značaj posjedovanja validne potvrde bonitetnog poslovanja u vidu certifikata bonitetne izvrsnosti s posebnim naglaskom na korištenje certfikata kao dokaza da su bh. kompanije oba entiteta koje ih posjeduju ravnopravan partner ino kompanijama u Evropi i svijetu, odnosno benefita posjedovanja istih za izvoznike. Konferencija je i prilika za razmjenu iskustava, pronalaženje novih poslovnih partnera i isticanja znanja o mjerilima vrijednosti zdravog poslovanja. Dodijelićemo i tri Zlatna cerifikata za bonitetnu izvrsnost, po jednom predstavniku velikih, srednjih i malih kompanija iz reda proizvođača, odnosno iz realnog sektora.

 

Vjerujemo da će ovakav vid komunikacije pomoći profesionalnijem pristupu procjeni kvaliteta poslovnih subjekata i samim tim procjene stanja bh. privrede te detektovanjem problema i pronalaženjem rješenja koja će pomoći u daljem napretku privrede bh. kroz napredovanje svake kompanije ponaosob. 

Konferencija se organizuje uz pokroviteljstvo Vanjskotrgovinske komore BiH, učešće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te uz medijsku podršku časopisa Banke&Biznis u BiH kao medijskog partnera, Oslobođenja, TV1, portala Poslovni svijet kao medijskog pokrovitelja i Faktor-a, Depo-a i Fokus-a kao medijskog sponzora i veliki broj ostalih medija, institucija i organizacija zainteresovanih za ovu temu.


Prijava za učešće na konferenciji: https://docs.google.com/a/boniteti.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz6_ZQbtt1d0OGYcIaIF8_DKJSe1myW-JrGdqyiXPtXSWTVw/viewform?c=0&w=1