• Bosna i Hercegovina
  • Group

Mikro pregled privrede – Južna tržišta

U aprilu je najviše preduzeća osnovanih u SRBIJI, a najmanje u SLOVENIJI. U poređenju sa istim periodom godinu prije, broj novoosnovanih preduzeća povećao se u svim državama, a najviše u HRVATSKOJ – za 20,4 POSTO.

UDIO NOVOOSNOVANIH PREDUZEĆA – APRIL 2015.

Broj novoosnovanih preduzeća obuhvaća privredna društva, samostalne preduzetnike i ostale pravne oblike u kojima se obavlja privredna djelatnost. Infografika prikazuje udio svih manje od mjesec dana starih preduzeća s obzirom na sve aktivne privredne subjekte na Južnim tržištima na mjesečnom nivou, apsolutnu vrijednost te trend rasta u poređenju sa istim periodom prošle godine.

U aprilu je najviše preduzeća osnovanih u SRBIJI, a najmanje u SLOVENIJI. U poređenju sa istim periodom godinu prije, broj novoosnovanih preduzeća povećao se u svim državama, a najviše u HRVATSKOJ – za 20,4 POSTO.Najviši udio novoosnovanih preduzeća imala je SLOVENIJA – 1,4 POSTO, a najniži SRBIJA – 0,5 POSTO. To znači da se u SLOVENIJI jedno preduzeće osnovalo na svakih 75, a u SRBIJI na svakih 220 preduzeća.

UDIO IZBRISANI PREDUZEĆA – APRIL 2015.

 Infografika prikazuje udio izbrisanih privrednih društava, samostalnih preduzetnika i ostalih pravnih oblika u kojima se obavlja privredna djelatnost, s obzirom na sve aktivne privredne subjekte, na Južnim tržištima na mjesečnom nivou, apsolutnu vrijednost i trend rasta u poređenju sa istim periodom prošle godine.

U aprilu je najviše izbrisanih preduzeća bilo u SRBIJI, a najmanje u HRVATSKOJ. U poređenju sa istim periodom protekle godine, broj izbrisanih preduzeća povećao se u SRBIJI, dok se u HRVATSKOJ i u SLOVENIJI smanjio.

 


 

U aprilu je najviši udio izbrisanih preduzeća imala SLOVENIJA – 0,7 POSTO, a najniži HRVATSKA – 0,3 POSTO. U SLOVENIJI se tako jedno preduzeće izbrisalo na svaka 150, u SRBIJI na svakih 240 i uHRVATSKOJ na svakih 390 preduzeća.

UDIO INSOLVENTNIH POSTUPAKA – APRIL 2015.

Infografika prikazuje udio privrednih društava, samostalnih preduzetnika i ostalih pravnih oblika na Južnim tržištima, u kojima se obavlja privredna djelatnost, s obzirom na sve aktivne privredne subjekte, koji su u prikazanom mjesecu pokrenuli jedan od insolventnih postupaka (stečaj, prinudno poravnanje, likvidacija), apsolutnu vrijednost te trend rasta u poređenju sa istim periodom prošle godine. 

U aprilu je bilo novih insolventnih postupaka najviše pokrenutih u HRVATSKOJ, a najmanje u SRBIJI. U poređenju sa istim periodom godinu dana prije, broj na novo insolventnih preduzeća smanjio se u svim državama, a najviše u HRVATSKOJ i u SLOVENIJI, i to za 15 POSTO.

 


 

U aprilu je najviši udio novih insolventnih preduzeća zabilježila SLOVENIJA – 0,29 POSTO, a najnižiSRBIJA – 0,05 POSTO. Tako je u SLOVENIJI jedan novi insolventni postupak pokrenut na svakih 350 preduzeća, u HRVATSKOJ na svakih 750, a u SRBIJI na svakih 1.800.

UDIO BLOKADA – APRIL 2015.

 Infografika prikazuje u dio privrednih društava, samostalnih preduzetnika i ostalih pravnih oblika na Južnim tržištima, u kojima se obavlja privredna djelatnost, s obzirom na aktivne privredne subjekte, koji su u prikazanom mjesecu na otvorenim tekućim računima bilježili blokadu najmanje 1 dan, apsolutnu vrijednost te trend rasta u poređenju sa istim periodom prošle godine. 

U aprilu je najviše preduzeća sa blokadom bilo u SRBIJI, a najmanje u SLOVENIJI. U poređenju sa istim periodom protekle godine, broj blokiranih preduzeća povećao se u SRBIJI te u BOSNI I HERCEGOVINI, a smanjio se u SLOVENIJI i HRVATSKOJ. Broj blokiranih preduzeća najviše se povećao u SRBIJI – za 11,3 POSTO, a najviše se smanjio u HRVATSKOJ, i to za 30,9 POSTO.

 


 

U aprilu je najviši udio blokiranih preduzeća imala BOSNA I HERCEGOVINA – 29,1 POSTO, a najniži SLOVENIJA – 7,3 POSTO. To znači da je u BOSNI I HERCEGOVINI blokadu zabilježilo svako TREĆE preduzeće, u SRBIJI svako OSMO, u HRVATSKOJ svako DVANAESTO, a u SLOVENIJI svako ČETRNAESTO preduzeće.