• Bosna i Hercegovina
  • Group

Makro pregled privrede – Južna tržišta

Najviši privredni rast u prvom tromjesečju 2015. zabilježila je SLOVENIJA – 2,9 POSTO, dok je SRBIJAponovno zabilježila peti pad zaredom. U poređenju s prvim tromjesečjem prošle godine, privredni rast se poboljšao u HRVATSKOJ – za 1,1 POSTOTNA BODA i u SLOVENIJI – za 0,8 POSTOTNA BODA. USRBIJI je rast pao, i to za 1,9 POSTOTNA BODA.


Najviši privredni rast u prvom tromjesečju 2015. zabilježila je SLOVENIJA – 2,9 POSTO, dok je SRBIJA ponovno zabilježila peti pad zaredom. U poređenju s prvim tromjesečjem prošle godine, privredni rast se poboljšao u HRVATSKOJ – za 1,1 POSTOTNA BODA i u SLOVENIJI – za 0,8 POSTOTNA BODA. U SRBIJI je rast pao, i to za 1,9 POSTOTNA BODA.

U martu ove godine najvišu stopu nezaposlenosti bilježi HRVATSKA – 19,7 POSTO, a najnižu SLOVENIJA – 12,8 POSTO. U SRBIJI je prema podacima ILO nezaposlenost u prvom tromjesečju iznosila 19,2 POSTO. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, stopa nezaposlenosti se smanjila u SLOVENIJI i u SRBIJI. U potonjoj najviše, i to za 2,4 POSTOTNA BODA. Dok se u HRVATSKOJ povećala za 0,6 POSTOTNA BODA.

U aprilu je najvišu inflaciju je imala SRBIJA – 1,8 POSTO. Blagi rast cijena imala je i BOSNA I HERCEGOVINA, dok su u SLOVENIJI i u HRVATSKOJ u aprilu cijene pale. U poređenju sa godinom prije, cijene su se smanjile u SLOVENIJI i u SRBIJI, dok su se u BIH i u HRVATSKOJ povećale, iako Hrvatska još uvijek bilježi deflaciju

BDP ili bruto domaći proizvod je tržišna vrijednost svih konačnih proizvoda i usluga koje je stvorila privreda jedne države u jednoj godini. Privredni rast je mjeren stopom rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) za tromjesečje. Infografika prikazuje rast za 1. TROMJESEČJE 2015. i poređenje sa istim periodom protekle godine.

STOPA NEZAPOSLENOSTI prikazuje udio osoba u aktivnom stanovništvu koja nisu u radnom odnosu. Izračunata je po dvije metodologije: anketna nezaposlenost (ILO) i registrovana nezaposlenost. Za Sloveniju i Hrvatsku je dan podatak za registrovanu nezaposlenost, a za Bosnu i Hercegovinu te Srbiju ILO, budući da nema podataka o registrovanoj nezaposlenosti. Infografika prikazuje podatke za MART 2015. i trend kretanja s obzirom na isti period protekle godine.

INFLACIJA označava rast nivoa cijena uopćeno, a stopu rasta inflacije prikazuje promjena nivoa cijena (godišnji indeks). Infografika prikazuje podatke o godišnjoj inflaciji za APRIL 2015. I trend kretanja s obzirom na isti period protekle godine.